Rozhovor s výherkyní jarní React Akademie

Začínající programátorka Jana Koutníková (ilustrace: Šárka Löffelmannová)

Jsi výherkyní letošní jarní React Akademie, řekni nám něco o sobě. Jak ses dostala k IT?

Vystudovala jsem Japonská studia a japonština byla po 15 let mou hlavní vášní, a pak i obživou. Ještě před rokem jsem se v oblasti IT pohybovala jako obyčejný uživatel: zapnout počítač, napsat mail, vypnout počítač…

Co tě původně přivedlo k programování?

Když můj syn oslavil třetí narozeniny a dcerka měla 9 měsíců, došlo mi, že jsem na mateřské přes tři roky a za tu dobu jsem se vlastnímu seberozvoji opravdu moc nevěnovala. Několikrát jsem koketovala s myšlenkou začít programovat, ale až teprve v narozeninový den syna jsem si večer sedla k počítači a začala zjišťovat, co to vlastně obnáší. To byl asi ten první zlomový moment.

Překvapilo tě něco v programování a IT, co změnilo i tvůj pohled na tento obor?

Mé poslední setkání s výukou IT bylo před osmnácti lety na gymnáziu, kde jsem v rámci předmětu Informatika vypotila jedničku za HTML stránku s pár styly (přesněji asi třemi). Když jsem tedy loni v září hledala materiály k samostudiu připadala jsem si jako Alenka v říši divů.

Začátečníci se často potýkají s tím, že neví, jaké zdroje využít, protože je jich velké množství. Máš nějaké doporučení na materiály, které ti skutečně pomohly při sebevzdělávání?

Na mateřské se studiu programování můžu věnovat jen po nocích, takže jsem se vrhla na webové portály Codeberry, Codecademy, ITNetwork. Sledovala jsem mraky videí na youtube, hledala odpovědi na Stack Overflow. Přistupovala jsem ale k učení stejným způsobem, jako jsem se učila japonštinu. Tedy, snažila jsem se co nejrychleji a nejčastěji nabyté vědomosti uplatňovat v praxi. Po našprtání HTML a CSS jsem švagrovi nakódovala svatební web, kde jsem si hrála se styly a responsivním designem. Když jsem dokončila kapitolu JavaScript, naprogramovala jsem manželovi k Vánocům první aplikaci. Potom, co jsem teď v březnu otevřela kapitolu React, naprogramovala jsem synovi aplikaci na učení denních činností.

Jak ses nakonec dozvěděla o ReactGirls? Kudy vedla tvá cesta k naší komunitě?

Můj kamarád Radim Krupička, který učí na katedře biomedicínské informatiky, sledoval moje nadšení pro programování a jednoho dne mi poslal kontakt na Pavla Wimmera, zakladatele společností Tekies, s.r.o. a DNAI, s.r.o. Pavlovi jsem vylíčila svůj velmi krátký programovací příběh, a přestože to pro něj byla sázka do loterie, nabídl mi u něj ve firmě stáž na frontendu. Tam jsem se poprvé setkala s naprosto neuvěřitelnými projekty z reálného světa. Cool projekty, ve kterých se implementuje umělá inteligence v logistice, zdravotnictví, výrobě nebo bankovnictví. Došlo mi, že mě tato stáž posune přesně tam, kam potřebuju, ale budu muset pořádně zamakat, a to hlavně na Reactu.

Máš pro další zájemce, kteří by se chtěli přihlásit nějaké tipy nebo rady, na co se připravit?

Pokud už máte nějakou malou zkušenost s programováním, připravte si všechny své dotazy. Během celého kurzu i po něm jsou vám k dispozici skvělí a opravdu ochotní mentoři. Hned po prvním kurzu se mi Zuzka Stavjaňová (jedna z lektorů/mentorů) věnovala do noci, aby mi vysvětlila a prakticky ukázala, jak funguje na gitu rebase a merge. Se Zuzkou jsem doteď v kontaktu a je pro mě stále i velkou inspirací.

Jaké lekce ti přišly nejpřínosnější?

Samotnou mě překvapilo, že každá lekce mi něco dala. Myslela jsem si, že HTML a CSS už mám v malíku, ale když pak můžete koukat pod ruku skutečnému profíkovi, jaké triky používá, tak vám to dá opravdu hodně. Bezkonkurenčně nejvíc mě ale obohatily lekce React1 a React2. To bych vyloženě nazvala jako velmi intenzivní „nalejvárna” toho nejpodstatnějšího z Reactu.

Doporučila bys Akademii i ostatním?

Rozhodně. Akademie nedá studentovi pouze znalosti, ale zejména kontakty a vstupenku do české frontendové komunity. Zpětně si svou cestu bez Akademie nedokážu představit.

Máš už představu, kam povedou tvé kroky po absolvování Akademie?

Na stáži se mnou počítají i do budoucna. Mám přiděleného skvělého a zkušeného Reacťáka, se kterým pořádáme pravidelné noční online seance, na kterých mi vysvětluje React, Typescript a pomáhá mi čistit kód.

--

--

Community of people who write about tech topics

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ReactGirls

ReactGirls

Community of people who write about tech topics