React: Tipy na sebevzdělávání

ReactGirls
4 min readSep 16, 2021

--

Pro nadšence do Javascriptu a nováčky v Reactu máme dnes článek plný zdrojů, které nabídnou nejen teorii se základy Reactu, ale také možnosti, jak si nově získané znalosti vyzkoušet, kdykoliv budete chtít a zdarma.

React logo (zdroj: Canva)

Co je to React

Jedná se o volně dostupnou JavaScriptovou knihovnu od vývojářů z Facebooku, která pomáhá tvořit uživatelské rozhraní. Má velké využití nejen při tvorbě SPA (Single Page Aplikace), ale také pro mobilní a webové aplikace. React se v aplikaci vyplatí, pokud dochází k rychlé změně dat, která má vliv na překreslení obsahu stránky. React je založen na technologii Virtual DOM a na způsobu, jakým pracujeme s daty.

React pracuje s komponentami tvořené z částí JS a HTML kódu. Do těchto komponent pak posíláme různé informace/data přes props (vlastnosti). Na jejich základě pak zobrazíme uživateli obsah, který se může měnit, není tedy statický. Uvnitř komponent pak můžeme nadefinovat vlastní state (stav) komponenty, který dává Reactu vědět, jakmile se má komponenta překreslit a zobrazit změny v obsahu stránky.

Data ve formě props posíláme z hlavní parent komponenty směrem dolů přes props do jednotlivých children komponent. Tím můžeme vyvolat akci a překreslení UI.

Důležitost oficiální dokumentace

Ať už se učíte HTML, CSS nebo Javascript, vždy je doporučováno nahlížet do oficiální dokumentace dané technologie. Ne jinak tomu je i s Reactem. Oficiální dokumentace je v takovém případě povinná četba, která vám vysvětlí základy a možnosti, jak s Reactem pracovat.

Důvod je jednoduchý. Dokumentace je aktualizovaná a psaná přímo tvůrci této knihovny. Dozvíte se zde například, co platí v aktuálně vydané verzi nebo co se změní v té nadcházející. Jedná se tedy o nejspolehlivější zdroj informací.

Online kurzy

Na úvod je potřeba říct, že není nutné absolvovat všechny kurzy a online tutoriály, abyste zvládli napsat aplikaci v Reactu. Důležitá prerekvizita je alespoň základní znalost HTML, CSS a Javascriptu. React sám o sobě je pouze knihovna, která pracuje s HTML a Javascriptem.

Je možné, že se při práci s Javascriptem a Reactem setkáte se dvěma způsoby, jak psát komponenty. První, starší a hojně využívaný způsob je psaní komponent pomocí tříd, kdy se vpodstatě jedná o OOP (objektově orientované programování). Druhý přístup, novější a aktuálně velmi oblíbený je psaní komponent pomocí funkcí. Oba přístupy jsou validní a s oběma se pravděpodobně setkáte i v praxi na různých projektech. React podporuje oba způsoby, avšak stále se můžete setkat se situacemi, kdy nelze využít pouze jeden způsob.

Mnohem důležitejší je naučit se, jak funguje samotný React, jak se renderuje HTML, co je to Virtual DOM nebo proč je důležité myslet na životní cyklus komponenty. Jakmile pochopíte tyto základy, bude se vám v Reactu pracovat jednodušeji a předejdete často i bolesti hlavy, protože vám něco přestalo fungovat, protože budete vědět, kde by mohl být problém a lépe jej vyřešíte.

Tipy na “free” React online kurzy

První kurz Intro to React je přímo od tvůrců Reactu, ve kterém se můžete naučit základy tak, že budete postupně tvořit jednoduchou hru.

Kurz React Starter Kit je 5-ti dílný videokurz s interaktivními příklady kódu, které vám pomohou získat základ.

React 101 je kurz zaměřený na úvod do Reactu a principů, jak funguje.

The Beginner's Guide to React je příjemný kurz soustředěný na základy pro úplné nováčky.

Free React Bootcamp jsou nahrané záznamy ze tří dnů Bootcampů zaměřeného na React.

Full Stack Open MOOC pochází z Univerzity v Helsinkách a učí, jak vytvořit webovou aplikaci v Reactu.

Pro získání základních vědomostí o HTML, CSS, JS a knihovnách jako je i React můžeme doporučit i stránky FreeCodeCamp, které obsahují různá cvičení a možnost tvorby aplikace do portfolia. Ti kdo, lekce dokončí mohou získat certifikát o dokončení kurzů.

Jedna z nejstarších, ale stále aktuálních platforem pro sebevzdělávání v programování W3Schools nabízí i kurz zaměřený na React, Javascript a jiné.

React JS Course for Beginners je výukový video kurz zaměřený na aktuální verzi Reactu s využitím Hooků.

Learn ReactJS For Free je 48 hodin dlouhý “hands on” video kurz s tvorbou React aplikací.

Pokud máte raději více osobní přístup, možnost setkávání a konzultace s lektory, sledujte naše sociální sítě a nezapomeňte odebírat náš newsletter, ve kterém budeme brzy informovat o nadcházejícím podzimním běhu naší React Akademie.

Doufáme, že vám dnešní tipy pomohou při sebevzdělávání a budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jaké další zajímavé a užitečné výukové zdroje používáte.

ReactGirls

Autorka článku: Martina Piekná

--

--

ReactGirls

Community of people who write about tech topics